Smertebehandling med Giga Laser

Before and after lip filler injections. Lips closeup over white

Smertebehandling m/ Gigalaser

Hvordan virker laserterapi?

accelerated natural healing

Laserterapi baserer seg på et hittil ufravikelig prinsipp fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skapes, og energi forsvinner aldri. Energi kan i stedet endre form og overføres fra et objekt til et annet.

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som drivstoff for cellene.Laserlyset trenger med sine helt spesielle egenskaper og sin energi dypt inn i vevet, inn til den enkelte celle og inn til hver eneste lille mitokondriet, hvor energien absorberes og dermed overføres.Cellen får derved energi til å utføre alle de oppgaver, som den i forveien er programmert til, blant annet  kroppens naturlige helbredelsesprosess.

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi etter en skade, oppnår du en akselerasjon av kroppens naturlige helbredelsesprosess. Prinsippet er illustrert grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet "Accellerated Natural Healing".

 

Mitokondrienes funksjon

De fleste celler i kroppen inneholder et eller flere små enheter som heter mitokondrier. Mitokondrienes funksjon er å produsere cellens drivstoff, ATP, ved hjelp av  glukose som finnes i blodbanen. ATP står for Adenosin Tri Phosfat, som cellen forbrenner under utførelse av alle sine opgaver.

mitochondrier og laser

Enhver skade, akut eller kronisk, fører til et energiunderskudd i cellen, uttrykt ved en nedsatt produksjon av ATP.

Denne situation er gjenskapt i laboratorieforsøk, hvor man har brakt levende celler under "nutritional stress", dvs. at de ikke får næring i et gitt tidsr0m.

Dette fører til en ubalance i Na-Ka-pumpen og det elektriske membranpotensialet, samt en reduktion af mitochondriernes produksjon av ATP.

Ved tilførsel av laserlys - og intet annet - har man påvist en normalisering av samtlige parametre, herunder en forøkelse og dermed normalisering av ATP-produksjonen til 100%.

Prinsippet om Akselerert Naturlig Heling™

Laserterapi bygger på dette prinsippet, hvilket kommer til uttrykk i følgende egenskaper og fordeler.

 1. Biostimulerende laserterapi akselerer alle faser av kroppens naturlige helbredelsesprosess
 2. Laserterapi gir energi til cellene ved å styrke produksjonen av ATP som fører til en vesentlig forhøyelse av celleaktiviteten.
 3. Dette virker på  blant annet en hurtigere koagulasjon ved akutte skader, som  igjen reduserer ødemer og hevelser
 4. Laserterapi virker sterkt dempende på inflammasjoner, både i kroniske og akutte tilfeller
 5. Laserterapi øker dannelsen av kollagent vev som fører til en hurtigere sårheling.
 6. Laserterapi mobiliserer kroppens naturlige immunforsvar og styrker evnen til at bekjempe angrep fra bakterier, virus og sopp.
 7. Blodgjennomstrømningen økes, selv i områder med nedsatt sirkulasjon og/eller kroniske muskelspenninger.
 8. Laserterapi virker smertedempende, dels ved å redusere problemet som har forårsaket smerten i første omgang, dels ved å stimulere       kroppens produksjon av endorfin og encephalin
 9. Biostimulerende Laserterapi har ingen kjente bivirkninger. Det hjelper simpelthen kroppen med å gjøre det den allerede er programmert til å gjøre - bare langt hurtigere.

Alle disse faktorer, som er dokumentert ved tusenvis av vitenskapelige undersøkelser igennem de siste 35 år, fører til det vi kaller:

Akselerert Naturlig Heling™.

*) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internasjonalt anerkjente betegnelsen  er Low Level Laser Therapy, LLLT.

Hva er laser?

Ordet "LASER" er en forkortelse av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

monochromatic lightLaser er altså forsterket lys. Det kan befinne seg forskjellige steder i lysspektret, men i motsetning til dagslys og lys fra en pære, kun på en bølgelengde av gangen.

Den europeiske standard IEC 601 beskriver en laser slik: "Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission".

Laserlys er monokromatisk, hvilket betyr, at det utsendes på kun én bølgelengde i motsetning til f.eks. sollys, som sprer seg over flere bølgelengder/farge.

Laseren er også koherent, hvilket betyder at lysbølgene utsendes i fase, dvs. de svinger i takt og dermed gir opplevelsen av en større kraft.

 

kohaerens 300Prinsippet kan illustreres som forskjellen på den kraft man opplever ved mange krusninger på vannoverflaten kontra større bølger som  følges etter.

Dette gjør dem velegnet til å trenge inn i dypere liggende vev med en større effekt, enn hva det f.eks. gjør seg gjeldende med sollys og lyset fra en sykkellykt, som er ikke-koherente lyskilder.

Medisinsk laser er unik innen smertebehandling. Dette kan kombineres med medisinsk akupunktur og tiggerpunktinjeksjoner som utføres av medisinsk ansvarlig lege ved Laser & Skin Clinic som er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring med behandling av pasienter med skutte og kroniske smerter. Giga Laser brukes også effektivt for sårheling, sår som ikke gror p.g.a. redusert blodsirkulasjon av diverse årsaker, hudlidelser som eksem, psoriasis, betennelses tilstand i ledd,  tendinitter, sportsskader .

Områder som kan behandles

 • Kroniske leddsykdommer (leddgikt)
 • Idrettsskader (forstuvning av ankel, kne,diverse skader i kroppen)
 • Diverse senebetennelser som lateral epikondylitt, medial epikondylitt, andre tendinitter.
 • Gnagsår og sår som ikke gror , f.ex. diabetessår.
 • Økt lokal blodsirkulasjon
 • Behandling av acne
 • Hudforyngelse  i ansikt ( øker mikrosirkulasjonen i huden, stimulerer dannelsen av kollagen og elastin som fører til strammere samt glattere hud i ansiktet)
 • Muskelsmerter (myofascial smerte)
 • Ryggsmerter , både akutt og kroniske
 • Ryggsmerte som følge av skiveprolaps ( den reduserer betennelse i nerverøttene som er forårsaket av skiveprolaps som trykker på nerverot, fører til endorfin frigjøring som lindrer smerten)
 • Gigalaser  brukes også for behandling av barneløshet  hos kvinner og menn.

GigaLaser er CE & FDA godkjent

Behandling av Barneløshet med GigaLaser

 

FERTILITET

NYTT OM LASERTERAPI OG FERTILITET I PRAKSIS

FRA POWERMEDIC LASER

 

FERTILITET

158 kvinner av 239 infertil kvinner har blitt gravide etter behandling med blant annet GigaLaser. Det er 158 nye liv, alle er sunde og friske barn.

For mange av disse kvinnene, har laserbehandling været den siste utveien efter å ha gjennomgodt flere IVF’er etc. hvor de har blitt fortalt at de ikke hadde sjanser til å bli gravide.

8 GigaLaser klinikker I Danmark og Norge har benyttet GigaLaser i forbindelse med fertilitet behandling. Klinikkene har tilsammen hatt en flott suksess rate på 66 %!

Med tiden er det derfor vårt håp, at denne metode vil kunne hjelpe de mange tusener par, som der stadig venter på at deres drøm om familieforøkelse går i oppfyllelse.

Kliniske resultater og protokoll

Resultatene fra de 8 GigaLaser klinikker er vist i tabellen nedenfor.

clinic statistics

GigaLaser protokollen er enkel: Behandlingen starter den første menstruasjonsdag, deretter 6 behandlinger over 2 uker.

Hver behandling varer 23 minutter og den totale dosen er 20.000 Joule. GigaLaserens lyspanel dekker 500 cm2 og er plassert over det (nakne) abdominal område.

Bølgelengden er 808nm for behandling i dybden og 660nm LED som styrker microcirculation i overflaten.

Der er ingen bivirkninger eller ubehag forbundet med behandlingen.

Sund fertilitet

En klinikk har i særdeleshet tatt skrittet fullt ut, og har startet en fertilitet klinikk. Klinikken ble grunnlagt av fysioterapeut Anne Marie Jensen i 2011, og pr. februar 2017 har hun behandlet i alt 171 kvinner – og 116 av dem er blitt gravide. Det er en suksess rate på 68 %.

Alle Anne Maries fertilitet pasienter gjennomgår en grundig fysisk undersøkelse. Hvis det er nødvendig, får de fysioterapeutirsk behandlinger for å løse opp for muskelspenninger, korrigere kroppsholdning og myk gjør eventuelt arrvev. Dessuten blir de veiledet i håndtering av stress- og livsstil spørsmål.

Andre effekter af laserbehandlingen

Vi får en masse feedback fra GigaLaser klinikker om andre positive virkninger av GigaLaserterapi. Uregelmessige eller manglende menstruasjoner normaliseres, smerter og ubehag fra endometriose samt fra PCOS er dempet. Dette vil naturligvis øke sjangsen for å bli gravid.                              Klinikkene får nå også mange kunder til ikke-graviditet relaterte problemer.

Hvordan virker det?

Vi ved ikke presis, hvordan laserterapi øker kjangsen for å bli gravid, men vi vet meget om effekten av laserterapi på cellenivå. Først og fremmest vil laseren stimulere mitokondrierne til at producere mere ATP (= energi) i cellene. Dette vil forbedre cellens evne til å:

 1. formere seg
 2. bevege seg
 3. sette seg fast

. .. hvilket er hva et befruktet egg har behov for.

I forlengelse av disse mekanismer; vil det øke energinivå i cellene, forbedre blodsirkulasjonen, forminske muskelspenninger og redusere inflammasjon. Disse faktorer er alle fordelaktig for de kvinnelige kjønnsorganer og ovarieslimhinen spesielt. Laserterapi er også kjent for sin evne til å normalisere og myk gjøre arrvev, noe som ofte er en viktig medvirkende faktor ved fertilitet problemer.

Behandling av menn

Nylig har GigaLaser klinikker videre behandlet et økende antall menn med dårlig spermkvalitet. Vi har ikke samlet de statistiske dataene, men effekten av laserterapi på testiklene er bemerkelsesverdig. Ofte ser vi mengden av vi bevegelige celler som tiger fra 2 millioner/ml. til mer enn 40 millioner/ml.  Fra en dag til den neste. I dette tilfellet brukte klinikken en PowerLaser

Vil du vite hvordan du som behandler kommer i gang med laserterapi til barnløse par, vennligst kontakt Cosmed AS.

Les den originale artikkel på laserannals.com her.

FERTILITET

 

Fertilitetsbehandling med laserterapi er noe forholdsvis nytt i Danmark og Norge, noen behandlere har hatt gode resultater med behandlingen av barnløse par.

Siden lanseringen av GigaLaseren  i 2008, har vi begynt at se flere og flere «laserbabyer» i Danmark og utlandet. Det handler derfor om barn født av en ellers ufruktbar mor etter behandling med laserterapi.

Spesielt i Japan forskes det mye i sammenhengen mellom å forbedret fertilitet og laserterapi, og det er nå nok dokumentasjon for at selv laserbehandling med meget lave doser, kan fremme mannens sæd kvalitet og kvinens graviditetschancer.

Laserterapi og fertilitet

 

Vi anbefaler laserbehandling til deg, der har symptomer på eller mistanke om:

 • Redusert blodsirkulasjon til livmor og egge stokkene. Redusert blodsirkulasjon kan skyldes alder/arteriosklerose, arvev  (f.eks. pga. tidligere operasjon eller underlivsbetennelse), inaktivitet mm.
 • Muskelspenninger i de omkringliggende muskler, som kan blokkere for både nerve- og vascularity (karforsyning)
 • Hyppig tilbakevendende infeksjoner/inflammasjoner i underlivet som f.eks. herpes, candida (sopp), allergier eller chlamydia. I disse tilfeller bør laserbehandlingen dog ikke stå alene, men kombineres med den alminnelige medisinske behandling.
 • Hormonell ubalanse f.eks. pga. PCO/PCOS
 • Nedsatt eggkvalitet f.eks. pga. høg alder
 • Nedsatt sæd-kvalitet

Mange av ovennevnte problemstillinger kan være svære at diagnostisere. Derfor er laserbehandlingen i høy grad relevant, hvis du er ufrivillig barnløs uten kjent årsak.

Behandlingsforløp

 

Vi anbefaler, at du får 5-6 laserbehandlinger i uken opp til eggløsning/embryo Transfer. Behandlingen kan med fordel kombineres med andre behandlingstyper. Kvinner over 40 år skal generelt alltid forvente lenger behandlingstid og lavere suksess. De fleste menn vil erfaringsmessig oppleve forbedret sæd kvalitet allerede efter 3 behandlinger.

GigaLaseren er velegnet til disse behandlinger pga. dens store dekningsområde.

Les mer om aktuelle resultater fra danske og norske klinikker her.